Maksud Dividen: Kamus Pelabur

Maksud Dividen: Kamus Pelabur

Mengikut kamus Dewan Bahasa & Pustaka, maksud dividen adalah bahagian keuntungan yang dibayar kepada pemegang saham di dalam sesuatu syarikat. Sebagai contoh asas bagi tujuan pemahaman: Syarikat ABC mempunyai 5 orang pelabur yang masing-masing memiliki 20% saham...
5 Ciri-Ciri Syarikat Yang Baik Untuk Pelaburan

5 Ciri-Ciri Syarikat Yang Baik Untuk Pelaburan

Di saat anda membaca artikel ini, anda pasti sudah arif tentang perbezaan di antara value investing (pelaburan nilai) dan day trading. Hal ini kerana value investing menitikberatkan tentang kekuatan sesebuah syarikat yang tersenarai di pasaran saham, dan bukannya pada...